Dutch Bodywork Academy, vaak aangeduid als DBA, is in 1989 opgericht door Henk en Tjitske Ytsma. Het is een opleidingsinstituut voor manuele geneeswijzen. De oprichting van DBA kwam voort uit de passie van Henk en Tjitske voor shiatsu, voetreflexologie en massagetherapie. Deze passie is ontstaan dankzij de bijzondere ervaringen die zij met deze vormen van therapie hebben opgedaan. Het hele DBA-team deelt deze passie. Dat komt tot uitdrukking in het feit dat alle betrokkenen een professionele praktijk in deze geneeswijzen uitoefenen.

homefotoHenk en Tjitske Ytsma

Opleiding of module

Bij DBA kunt u zowel een opleiding als een cursus volgen. Een opleiding voor een bepaald beroep bestaat altijd uit een compositie van een aantal samenhangende vakken of deelgebieden. Zo’n deelgebied wordt bij DBA module genoemd. Wij hebben de modules zo vorm gegeven dat ze ook als een afgeronde cursus gevolgd kunnen worden. De modules Shiatsu Ryoho en Shiatsu ZEN-Style kunt u ook als zelfstandige opleiding volgen. Deze twee modules zijn vakopleidingen en beide therapiespecifiek compleet. De afgestudeerde kan er therapeutisch beroepsmatig mee aan de slag. U kunt dus inschrijven voor één of meer cursussen naar keuze en vervolgens besluiten wel of niet een hele opleiding te doen. U kunt een module ook inzetten als bij- of nascholing.

Shiatsu

Shiatsu is een belangrijk vak in alle drie de opleidingen van DBA. Bij DBA doceren we drie verschillende stijlen in shiatsu. Dit zijn: Shiatsu Ryoho, Shiatsu ZEN-Style en StoelShiatsu

Massage

De modules Klassieke Massage en Segmentale Massagetherapie vormen samen het vak Massagetherapie in de opleiding Manueel Praktizijn. Klassieke Massage is in principe de tweelingzus van NGS sportmassage. Er is echter een verschil in uitwerking. Sportmassage gaat uit van verzorging van de gezonde, fitte sporter terwijl Klassieke Massage bij DBA uitgaat van een cliënt met een hulpvraag. Segmentale Massagetherapie is de therapeutische invulling van Klassieke Massage. Die invulling bestaat uit theorie, opbouw van de behandeling en aanvullende, bijzondere technieken.

Voetreflexologie

Voetreflexologie is massagetherapie voor het hele lichaam uitgevoerd op de voeten. Dit is mogelijk doordat er op de voeten reflexzones voorkomen van alle organen en lichaamsfuncties. 

Therapeutische Vorming

Als manueel werkend therapeut is het van belang dat u goed kunt omgaan met specifieke reacties en gedrag van uw cliënt c.q. patiënt. Ook de vormgeving van het contact tussen therapeut en cliënt is belangrijk. Deze aspecten leert u in de module Therapeutische Vorming

StoelShiatsu of Stoelmassage

StoelShiatsu bij DBA is een afgeronde vakopleiding voor het geven van 'on site' massages op een daarvoor ontworpen massagestoel. 

Lesmethode

Voor de theorie hanteren we bij DBA het zogenaamd competentiegericht leren. Voor volwassenen is dit een plezierige en effectieve methode. Wij vinden dat we volwassen mensen die therapeut willen worden, mogen aanspreken op hun zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. Uiteraard bieden we u ondersteuning en begeleiding waar dat nodig is.

De praktijklessen begeleiden we uitgebreid met demonstraties, uitleg en ondersteuning. Bij het toepassen van manuele therapieën komt veel techniek en creativiteit kijken. Om dit zo goed mogelijk onder de knie te krijgen, leren we bij elke vorm eerst grondig de structuur. Daarna komt de creativiteit. De structuur geeft karakter en de creativiteit de empathie aan de behandeling. Hierdoor ervaren uw toekomstige cliënten dat zij optimale aandacht en verzorging genieten. Voor zowel de theorie als de praktijk ontvangt u een syllabus waarin de complete lesstof in heldere taal is weergegeven.