De oosterse geneeswijzen hebben een lange geschiedenis en traditie. Ze zijn ontstaan in India en China. Ongeveer 580 jaar voor het begin van onze jaartelling ontstond in China een systeem van oefeningen en zelfmassage. Dit systeem noemde men Tao Yin. Rond het jaar 600 introduceerden monniken de Chinese geneeswijzen in Japan. Daar ontwikkelde men uit de Tao Yin een vorm van manuele behandeling die bekend is onder de naam Anma. In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde de Japanner Tokujiro Namikoshi uit Anma de drukpuntmassage. Deze vorm van behandelen kreeg de naam Shiatsu Ryoho, wat letterlijk vingerdruktherapie betekent. Shiatsu Ryoho is een manueel toegepaste therapie die de vitale veerkracht van het lichaam versterkt. Vitale veerkracht is het vermogen om storende invloeden te weerstaan en dysbalans in lichamelijk functioneren te boven te komen.

De eerste school

In 1925 stichtte Tokujiro Namikoshi in Muroran op het eiland Hokkaido het Shiatsu Therapie Instituut. Dankzij de stuwende kracht van zijn zoon Toru Namikoshi heeft Shiatsu Ryoho zich vervolgens tot een succesvolle loot aan de stam van oosterse geneeswijzen ontwikkeld.

Verklaringsmodel

Het verklaringsmodel voor shiatsutherapie is in eerste instantie ontleend aan traditionele oosterse theorieën met begrippen als meridianen, yin en yang en de 5-elementenleer. Echter, sinds de erkenning in 1957 als reguliere therapie van Shiatsu Namikoshi-style door het Japanse Ministerie van Gezondheid wordt het meer en meer gebruikelijk shiatsu ryoho ook te verklaren met het westerse wetenschappelijk model. In de opleiding Shiatsu Ryoho hebben we gekozen voor het fusion-model. We onderwijzen de essentie van zowel de oosterse theorie als het westerse verklaringsmodel. Daarbij benadrukken we de overeenkomsten tussen de twee denkmodellen. Voor de communicatie van de toekomstige therapeuten met de reguliere zorg is het van belang kennis te hebben van het westerse verklaringsmodel. We vinden het echter ook van belang dat afgestudeerden bij DBA een duidelijk holistisch beeld hebben van goede therapie. Daarin is de oosterse filosofie mede richtinggevend.

Inhoud

De opleiding Shiatsu Ryoho bij DBA biedt u in één jaar een volledig curriculum om therapeutisch aan de slag te kunnen. Het leerplan is voor een belangrijk deel gebaseerd op de methode Namikoshi, zoals beschreven in het boek 'The Complete Book of Shiatsu Therapy' van Toru Namikoshi. Daarnaast leert u technieken zoals bijvoorbeeld een nekmobilisatie door middel van shiatsu. Deze bijzondere technieken stellen u in staat diverse klachten heel gericht aan te pakken door de oorzaak weg te nemen in plaats van de symptomen te bestrijden. Dit is met name het geval bij functiestoornissen. In de opleiding is de anatomie en fysiologie onderdeel van het leerplan.

Toepassing

Afgestudeerden van de module Shiatsu Ryoho beschikken over alle vaardigheden die nodig zijn om functiestoornissen te bestrijden. Voorbeelden daarvan zijn klachten van het bewegingsapparaat, zoals nek- en schouderklachten of lage rugklachten. Ook menstruatieklachten, een spastische darm of pijnklachten in het algemeen behoren tot het werkterrein van de shiatsutherapeut. Een volledige opsomming van de therapeutische mogelijkheden die shiatsutherapie biedt, voert hier te ver.

Waar en hoe lang?

De opleiding duurt 30 dagdelen. Geslaagden ontvangen een diploma. De opleiding wordt gegeven in Groningen, Leeuwarden en Zevenaar. Bij de NVST is accreditatie aangevraagd voor het bij- en nascholingsprogramma. 

Meer informatie vindt u bij Waar & Wanneer en Kosten.