Een belangrijk aspect van de therapeutische ontmoeting is de vormgeving van dat contact. De cliënt die komt met een hulpvraag is een individu die zijn of haar situatie op een geheel eigen wijze beleeft en interpreteert. Als Manueel Praktizijn® of Advanced SHIATSU Practitioner zal de hulpvraag in de meeste gevallen een lichamelijke klacht of symptoom betreffen. Vaak is dat niet een geïsoleerde lichamelijk klacht, maar een aspect van een persoonlijkheidsstructuur of een psychosociale situatie. De module Therapeutische Vorming heeft tot doel de therapeut de vaardigheden aan te reiken om met deze situaties om te gaan. Aan de orde komen daartoe holisme ofwel biopsychosociaal model, stress, pijn en praktische klinische psychologie voor de manueel werkende therapeut.

Toepassing

Een ander belangrijk doel van de module Therapeutische Vorming is om de kandidaat de vaardigheden aan te reiken om de therapeutische relatie een professionele structuur te geven. Daarbij kunt u denken aan het afnemen van een goede anamnese. Maar ook de overgang van het afnemen van een anamnese naar de feitelijke behandeling is een punt van aandacht. Een en ander wordt door middel van casuïstiek en praktijkopdrachten geoefend. Verder wordt er aandacht besteed aan het voeren van een goede cliëntenadministratie en het starten van een eigen praktijk.

Waar en hoe lang?

De module duurt 16 dagdelen. Geslaagden ontvangen een certificaat. De cursus wordt gegeven in Groningen, Leeuwarden en Zevenaar. Bij de NVST is accreditatie aangevraagd voor het bij- en nascholingsprogramma. 

Meer informatie vindt u bij Waar & Wanneer en Kosten.