De opleiding Manueel Praktizijn® is erop gericht kandidaten een allround vorming te geven tot therapeut lichaamsgerichte geneeswijzen. De titel en het diploma zijn beschermd door registratie bij het Merkenbureau voor de Benelux. Alleen DBA kan het diploma en het recht deze titel te voeren, geven.

De opleiding duurt in een normaal tempo drie jaar. De studielast bestaat uit de volgende modules:

De verschillende werkvormen worden holistisch ingevuld. Holisme betekent in dit verband een creatieve invulling van de therapie om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de individuele behoeften van iedere cliënt. Uiteraard is de onderlinge integratie van de verschillende werkvormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. U kunt de opleiding Manueel Praktizijn® naar keuze starten met Shiatsu Ryoho, Klassieke Massage of Voetreflexologie.

Competentie

Naast de praktijk is voor dit diploma ook de medische basiskennis uiteraard een noodzakelijk studievak. Een Manueel Praktizijn® beschikt over alle vaardigheden die nodig zijn om functiestoornissen te bestrijden. Voorbeelden daarvan zijn klachten van het bewegingsapparaat, zoals nek- en schouderklachten of lage rugklachten. Ook menstruatieklachten, een spastische darm of pijnklachten in het algemeen behoren tot het werkterrein van de Manueel Praktizijn®. Een volledige opsomming van de therapeutische mogelijkheden die een Manueel Therapeut® heeft, voert hier te ver. De opleiding Manueel Praktizijn® is geaccrediteerd door de NVST